Protecția datelor personale

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în legătură cu următoarele scopuri:

– Efectuarea de cumpărături online de la fashionchoice.eu
– Ofertarea de noi produse
– Campanii promoționale
– Efectuarea de studii și sondaje

Datele personale supuse prelucrării sunt prezente doar în formularul de înregistrare. După atingerea scopului de prelucrare, datele colectate ale Utilizatorului vor fi distruse, cu excepția cazului în care fashionchoice.eu dorește să arhiveze datele personale prelucrate, ca fiind anonime, în scopuri statistice după autorizarea expresă de către Comisia de protecție a datelor cu caracter personal (art. 25 din Legea de protecție a datelor personale).

Odată cu înregistrarea în fashionchoice.eu și/sau în campanii sau activități ale fashionchoice.eu cu diferiți parteneri, Utilizatorul își dă acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal conform condițiilor menționate aici, precum și conform dispozițiilor Legii de protecție a datelor cu caracter personal.

Crearea de cont prin înregistrarea în fashionchoice.eu permite Utilizatorului să facă cumpărături ușor, comod și plăcut, să urmărească status-ul comenzilor sale, precum și să păstreze informații depsre produsele pe care și le dorește, printr-o protecție maximă a datelor cu caracter personal introduse. Orice utilizator deține o adresa unică de e-mail și o parolă la care numai acesta are acces la profilul său și la datele introduse de acesta.

Utilizatorul poate cu ușurință, oricând dorește, să acceseze și să- și  actualizeze datele personale cu ajutorul instrumentelor de editare a profilului personal, cu excepția cazurilor în care conținutul pe care l-a generat și profilul acestuia au fost dezactivate. Informațiile se vor actualiza imediat după modificările făcute.

Conform Legii de protecție a datelor cu caracter personal, Utilizatorii fashionchoice.eu au dreptul la acces la datele personale referitoare la aceștia (art. 26, alin.1), după depunerea unei solicitări în scris. Solicitarea poate fi adresată și pe cale elctronică conform dispozițiilor Legii documentului electronic și a semnăturii electronice. Aceasta trebuie să conțină (cf. art. 30, alin.1)

 • Numele, adresa și alte date de identificare a Utilizatorului respectiv;
 • Descrierea solicitării;
 • Sub ce formă dorește să îi fie furnizate informațiile cf. art. 28, alin1;
 • Semnătură, data depunerii solicitării și adresa de corespondență

În temeiul art. 28a din Legea de protecție a datelor cu caracter personal, Utilizatorii fashionchoice.eu pot solicita oricând de la fashionchoice.eu să:

 • Șteargă, revizuiască sau să blocheze datele personale ale acestora, a căror  prelucrare nu corespunde cerințelor acestei legi;
 • Să informeze terțe persoane ale căror date personale au fost dezvăluite, despre orice ștergere, revizuire sau blocare, cu excepția cazurilor în care acest lucru este imposibil sau legat cu eforturi mult prea mari.

Utilizatorul poartă răspunderea pentru toate încercările de obținere de acces neautorizat la profiluri care nu-i aparțin conform Codului Penal (Cap.9, Infracțiuni informatice) și legislației române în vigoare.


Informatii obligatorii privind drepturile persoanelor fizice de a proteja datele cu caracter personal

Informatii despre compania care proceseaza datele Dvs.:

Galiana Fashion-LTD, Ruse, BULGARIA, ul. Borisova No 56, BG206868685

Telefon: (031) 229 46 51, 229 54 13

E-mail: info@fashionchoice.eu

Site web: www.fashionchoice.eu

 

Informatii privind autoritatea de supraveghere competenta pentru protectia datelor cu caracter personal

Nume: Comisia pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal

Sediul și adresa de conducere: Sofia, c.p. 1592, B-dul “Prof. 2 Tsvetan Lazarov” nr. 2

Adresa pentru corespondenta: Sofia 1592, B-dul “Prof. 2 Tsvetan Lazarov” nr. 2

Telefon: 02 915 3 518

Site web: www.cpdp.bg

 

Galiana Fashion-LTD, Ruse, BULGARIA, ul. Borisova No 56, BG206868685 (denumita în continuare “Administrator” sau “Compania”) îsi desfasoara activitatea in conformitate cu Legea privind protectia datelor personale si Regulamentul (CE) 2016/679 Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia  persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date. Aceste informatii sunt destinate sa va informeze cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea datelor dvs. personale de catre Compania și drepturile pe care le avetiin legatura cu aceasta prelucrare.

Motivul pentru colectarea, prelucrarea si stocarea datelor dvs. personale

Art. 1. Administratorul colecteaza si proceseaza datele dvs. personale in legatura cu utilizarea magazinului electronic www.danini.ro. si incheierea de contracte cu societatea pe baza art. 6, par. 1, Regulamentul (CE) 2016/679 (GDPR), in special pe urmatoarele motive:

 • Obtinerea stricta al consimtamantul dvs. ca client;
 • Executarea obligatiilor Administratorului in contract cu dvs;
 • Respectarea unei taxe legale aplicabile Administratorului;
 • In scopul intereselor legitime ale Administratorului sau ale unei terte parti;
 • Obiective si principii de colectare, prelucrare si stocare a datelor dvs. personale

 

Art. 2. (1) Colectam si procesam datele personale pe care ni le furnizati în legatura cu utilizarea magazinului electronic si incheierea unui contract cu Compania, inclusiv în urmatoarele scopuri:

 • crearea unui cont si furnizarea de functionalitati complete in utilizarea magazinului online;
 • incheierea si executarea unui contract la distanta;
 • individualizarea unei parti la contract;
 • contabilitate;
 • scopuri statistice;
 • protectia securitatii informatiilor;
 • asigurarea îndeplinirii contractului de furnizare a serviciului respectiv.
 • trimiterea unui newsletter la cererea dumneavoastra;

(2) Noi respectam urmatoarele principii in procesul de prelucrare al datelor personale:

 • Respectam legislatiilesi lucram curat;
 • limitarea obiectivelor de prelucrare;
 • relativitatea cu obiectivele de prelucrare si reducerea la minim a datelor colectate;
 • precizie si actualitate a datelor;
 • limitarea starii de sanatate cu scopul de a atinge obiectivele;
 • integritatea si confidentialitatea procesarii si garantarii unui nivel adecvat de securitate al datelor personale.

(3) În ceea ce priveste prelucrarea si pastrarea datelor personale, Administratorul poate prelucra si pastra datele personale in scopul protejarii urmatoarelor interese legitime:

Indeplinirea obligatiilor sale la Agentia NationalaFinanciara, Ministerul Afacerilor Interne si alte organe de stat si municipale.

Art. 3. (1) Societatea efectueaza urmatoarele operatiuni cu urmatoarele date personale pentru urmatoarele scopuri:

Inregistrarea unui utilizator in e-shop si executarea unui contract de vanzare-cumparare de la distanta – scopul acestei operatii este crearea profilului pentru utilizarea magazinului electronic pentru cumpararea de bunuri si furnizarea de date de contact pentru efectuarea livrarii bunurilor achizitionate. Inregistrarea si crearea profilului de utilizare al magazinului online nu este obligatorie pentru furnizarea serviciului si este accesibila în mare masura si fara crearea unui profil.

Inregistrarea unui utilizator in magazinul electronic si executarea unui contract de vanzare-cumparare de la distanta este admisibilă pentru a realiza si a furniza suficiente garantii pentru protejarea drepturilor si a intereselor legitime ale subiectilor a datelor in conformitate cu cerintele GDPR.

Concluderea si executarea tranzactiei comerciale cu clientul sau partenerul – scopul acestei operatiuni este incheierea si executarea contractului cu un partener comercial sau un client si administrarea acestuia.Avand in vedere domeniul limitat al datelor cu caracter personal colectate si faptul ca o parte a acestora este colectata din surse disponibile publicului, nu este necesar sa se efectueze o evaluare a impactului privind functionarea unei evaluari a impactului.

Buletin informativ (newsletter) – scopul acestei operatiuni este de a administra procesul de trimitere a buletinelor catre clientii, care au declarat ca doresc sa-l primeasca. Avand in vedere domeniul limitat al datelor cu caracter personal colectate, nu este necesara o evaluare a impactului pentru a efectua o evaluare a impactului operatiunii.

Exercitarea dreptului de retragere sau revendicare – scopul acestei operatiuni este de a administra procesul de exercitare al dreptului de retragere sau revendicare de catre client. Avand in vedere domeniul limitat al datelor cu caracter personal colectate, nu este necesara o evaluare a impactului pentru a efectua o evaluare a impactului operatiunii.

(2) Administratorul va procesa urmatoarele categorii de date si informatii cu caracter personal în urmatoarele scopuri si pentru urmatoarele motive:

Datele personalizate (e-mail, nume etc.)

Scopul pentru care sunt colectate datele: 1) Contactarea utilizatorului si trimiterea de informatii catre acesta, 2) In scopul inregistrarii unui utilizator în magazinul online si 3) Trimiterea unui buletin informativ.

Motivul prelucrarii datelor dvs. personale – Prin acceptarea termenilor si conditiilor si prin inregistrarea in magazin sau prin comandarea fara inregistrare sau prin incheierea unui acord scris între Administrator si Dvs., se creeaza o relatie contractuala prin care va procesam datele dvs. personale – membru 6, par. 1, b. (b) GDPR.

Datele dvs. pentru trimiterea unui buletin informativ sunt procesate cu consimtamantul dvs. explicit – membru 6, par. 1, b. (e) GDPR.

Detalii de livrare (nume, telefon, adresa etc.)

Scopul pentru care se colecteaza datele: indeplinirea obligatiilor administratorului in baza unui contract de cumparare si vanzare a bunurilor achizitionate.

Motivul prelucrarii datelor dvs. personale – Prin acceptarea termenilor si conditiilor si prin inregistrarea in magazin sau prin comandarea fara inregistrare sau prin incheierea unui acord scris între Administrator si Dvs., se creeaza o relatie contractuala prin care va procesam datele dvs. Personale –membru 6, par. 1, b. (b) GDPR.

Datele suplimentare furnizate de dvs. – Daca doriti sa adaugati profilul dvs., puteti completa numele, prenumele, numarul de telefon.

Scopul pentru care sunt colectate datele: Adaugarea informatiilor despre utilizator în contul sau de utilizator.

Motivele procesarii datelor: v-ati dat in mod explicit consimtamantul de a procesa datele personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice – membru 6, paragraful 1, b. (a) GDPRin momentul inregistrarii in magazinul online. Furnizarea acestor date nu este necesara pentru inregistrarea în magazinul online.

(3) Administratorul nu colecteaza si nu prelucreaza date personale referitoare la urmatoarele:

 • dezvaluie originea rasiala sau etnica;
 • dezvaluie convingeri politice, religioase sau filosofice sau apartenenta la sindicate;
 • date genetice si biometrice, date privind sanatatea sau date privind viata sexuala sau orientarea sexuala.

(4) Datele cu caracter personal sunt colectate de catre Administrator de la persoanele carora li se adreseaza.

(5) Compania nu face decizii automate cu date.

Art. 4. (1) Compania efectueaza urmatoarele operatiuni cu datele personale furnizate de dumneavoastra ca reprezentanti legali sau agenti ai persoanelor juridice-parteneri comerciali în urmatoarele scopuri:

Incheierea si executarea unei tranzactii comerciale: Pentru incheierea si executarea unei tranzacții comerciale cu o societate comercială, procesăm numai numele complet al reprezentantului legal sau al persoanei autorizate de societate. Încheierea evaluării impactului: Având în vedere volumul mic al persoanelor vizate care sunt prelucrate și dat fiind cantitatea limitată de date cu caracter personal colectate, nu este necesară o evaluare a impactului pentru operațiunea actuală.

(2) Datele cu caracter personal colectate de către administratorul persoanelor la care se referă și la Registrul Comerțului agenției Registry.

(3) Compania nu face decizii automate cu date.

Art. 5. Administratorul poate folosi așa-numitul „Cookies“ în scopul de a asigura funcționalitatea completă a site-ului, pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor, statistici, acces mai ușor și mai mult. Cu care sunteți de acord, prin utilizarea site-ul nostru. Ați putea, în orice moment pentru a controla și / sau șterge „cookies“ prin setările browser-ului pe care îl utilizați. „Cookies“ nu sunt date personale și nu este utilizat pentru a identifica vizitatorii și utilizatorii magazinului online.

 

Termen de păstrare al datelor dvs. personale

Art. 6. (1) Administratorul păstrează datele dvs. personale pentru o perioadă nu mai lungă decât existența contului dvs. de magazin online. După ștergerea contului dvs., administratorul ia toate măsurile necesare pentru a șterge și a distruge toate datele dvs. fără întârzieri nejustificate sau pentru a le anonima (adică a le aduce într-o formă care nu vă dezvăluie personalitatea).

(2) Administratorul procesează datele dvs. personale pe care le-ați furnizat atunci când plasați o comandă fără înregistrare în magazinul online până când comanda este finalizată, cu excepția cazului în care v-ați dat consimțământul explicit atunci când vă procesați comanda pentru a procesa datele dvs. în scopul îmbunătățirii serviciului, oferind conținut recomandat pentru dvs., teme individuali, promoții și în scopuri statistice.

(3) Administratorul stochează datele personale furnizate în legătură cu comenzile online efectuate pentru o perioadă de cinci ani, în scopul protejării intereselor legale ale administratorului în litigiile judiciare sau administrative cu consumatorii magazinului online.

(4) Administratorul vă informează atunci cand perioada de valabilitate a datelor necesare este extinsa pentru a se conforma unei obligații legale, sau pentru interesele legitime ale operatorului sau în alt mod.

(5) Controlorul stochează datele cu caracter personal care sunt necesare pentru a păstra în conformitate legislația aplicabilă, cu condiția ca perioada sa nu depaseasca  durata  profilului dvs. în magazin on-line sau până la finalizarea comenzii.

 

Art. 7. Operatorul stochează datele personale ale reprezentanților legali ai partenerilor comerciali pentru durata contractului, să respecte interesele legitime și obligațiile legale ale administratorului, această perioadă nu poate depăși durata contractului.

 

Transmiterea prelucrarii datelor personale in care

Art. 8. (1) Administratorul poate, la propria discreție sa transfere o parte sau toate informațiile dvs. personale pentru a procesa datele cu caracter personal pentru a pune în aplicare  obiective de tratament cu care fost de acord, sub rezerva cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) .

(2) Administratorul vă va notifica în cazul intenției de a preda o parte sau toate datele dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale.

 

Drepturile dvs. în colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dvs. personale

Retragerea consimțământului pentru procesarea datelor dvs. personale

Art. 9. (1) În cazul în care nu doriți ca datele dvs. personale să fie prelucrate în scopuri de marketing și să primiți un buletin informativ, puteți oricând să vă retrageți consimțământul pentru procesare prin completarea formularului de retragere din apendicele 1 sau prin cerere în text liber și ni-l trimiteți prin e-mail.

(2) Odată ce primim cererea dvs., vă vom trimite e-mailul pe care l-ați furnizat pentru buletine de știri și mesaje publicitare, o scrisoare cu instrucțiuni detaliate pentru verificarea dvs. ca destinatar al buletinelor informative și al datelor cu caracter personal pentru care a fost solicitata retragerea consimțământului .

(3) Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea procesării datelor personale pe care Administratorul a efectuat-o până în prezent.

 

Dreptul de acces

Art. 10. (1) Aveți dreptul să solicitați și să obțineți de la Administrator o confirmare că datele personale referitoare la dvs. sunt procesate prin trimiterea unei solicitări în text liber prin e-mail.

(2) Aveți dreptul de a accesa datele referitoare la dvs., precum și informațiile referitoare la colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dvs. personale.

(3) După ce primim solicitarea dvs., vă vom trimite pe e-mail-ul pe care l-ați folosit pentru a va înregistra sau de a efectua comenzi în magazinul electronic, o scrisoare cu instrucțiuni detaliate pentru verificare ca un subiect de date cu caracter personal la care se solicită accesul.

(4) După verificare, conform alin. 3 controlorul vă oferă, la cerere, o copie a datelor cu caracter personal prelucrate referitoare la dvs., într-o formă corespunzătoare electronică sau in altele.

(5) Furnizarea de acces la date este libera, dar administratorul își rezervă dreptul de a percepe o taxă administrativă în caz de recurență sau excesivitate cererii.

 

Dreptul la corecție sau finalizare

Art. 11. (1) Este posibil în orice moment, sa corectati sau sa completați datele cu caracter personal inexacte sau incomplete cu privire la dvs. în „Editare profil“.

(2) Puteți să corectați sau să completați datele personale inexacte sau incomplete referitoare la dvs. direct prin profilul dvs. de pe site sau prin trimiterea unei cereri către Administrator prin e-mail utilizând formularul din Apendicele 4 sau printr-o solicitare de text liber.

 

Dreptul de ștergere (“de uitat”)

Art. 12. (1) Aveți dreptul să solicitați administratorului să șteargaanumite date personale sau pe toate legate de dvs. și Administratorul are obligația de a le șterge fără întârzieri nejustificate atunci când există oricare dintre următoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile in care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
 • Vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor și nu există niciun alt termen juridic pentru prelucrare;
 • V-ați opus prelucrării datelor personale legate de dvs., inclusiv în scopul comercializării directe, și nu există motive legitime pentru prelucrarea ce va avea prioritate;
 • datele cu caracter personal au fost manipulate;
 • datele cu caracter personal trebuie sa fie șterse pentru a se conforma unei obligații legale în conformitate cu legislația UE sau cu legislația unui stat membru care se aplică administratorului;
 • au fost colectate date cu caracter personal în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informative.

(2) Administratorul nu are obligația de a șterge datele cu caracter personal dacă le păstrează și le prelucrează:

 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și a dreptului la informare;
 • pentru a se conforma unei obligații legale care necesită tratament prevăzut în legislația UE sau legislația statului membru în care se aplică administratorilor sau pentru a realiza o misiune de interes public sau în exercitarea atribuțiilor oficiale care îi sunt conferite;
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 • în scopuri de arhivare în interes public, de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice;
 • pentru stabilirea, exercitarea sau protejarea revendicărilor legale.

(3) Pentru a vă exercita dreptul de a fi uitat, trebuie să trimiteți prin e-mail cererea dvs. de a șterge datele dvs. personale pe care Administratorul le procesează completând formularul din Anexa 2 sau prin solicitarea de text liber, apoi Administratorul va trimite e-mailul pe care l-ați utilizat pentru a vă înscrie sau a plasa comenzi în magazinul electronic, o scrisoare cu instrucțiuni detaliate pentru verificarea dvs. ca utilizator de magazin și subiectul datelor șterse.

(4) După verificarea identității persoanei care face cererea și a persoanei căreia îi sunt date datele în conformitate cu instrucțiunile dvs., vom șterge toate datele pe care le procesăm în conformitate cu paragraful alin. 3.

(5) Dacă există o comandă pe care o procesați în prezent, cel mai devreme punct la care v-ați putea uita este când finalizați cu succes comanda.

 

Dreptul de limitare

Art. 13. Este posibil să solicitați administratorului să limiteze procesarea datelor legate de dvs. prin trimiterea unei solicitări în text liber prin e-mail atunci când:

 • contestă acuratețea datelor personale pentru o perioadă care permite administratorului să verifice corectitudinea datelor personale;
 • procesarea este ilegală, însă nu doriți ca datele personale să fie șterse, ci doar să fie limitate;
 • Administratorul nu mai solicită date cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le cereți acestora să stabilească, să-și exercite sau să-și protejeze revendicările legale;
 • V-ați opus procesării în așteptarea verificării faptului că temeiurile legale ale Administratorului au un avantaj față de interesele dvs.

(2) Odată ce primim cererea dvs., vă vom trimite prin e-mailul pe care l-ați utilizat pentru a va inregistra sau plasara comenzile în magazinul electronic, o scrisoare cu instrucțiuni detaliate pentru verificarea dvs. ca utilizator de magazin și o persoană care face obiectul cererii pentru a limita procesarea.

(3) După verificarea prevăzută la alin. 2, compania va înceta să vă proceseze datele dvs., dar nu va elimina mesajele pe care le-ați făcut în magazinul online, dacă există.

 

Dreptul la portabilitate

Art. 14. (1) Dacă v-ați dat acordul cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă prelucrarea este necesară pentru executarea contractului cu Administratorul sau dacă datele dvs. sunt procesate în mod automat, puteți:

 • cere administratorului să vă furnizeze datele personale într-un format lizibil și să le transfere altui administrator;
 • cere administratorului să transfere datele dvs. personale către un administrator pe care îl furnizați atunci când este posibil din punct de vedere tehnic.

(2) Aveți posibilitatea să exercitați dreptul de portabilitate trimitandu-ne formularul completat în anexa № 3, sau să solicite un text liber, atunci administratorul va trimite pe adresa de e-mail folosită pentru inregistrarea sau efectuarea comenzilor în magazinul electronic,o scrisoare cu instrucțiuni detaliate pentru verificarea dvs. ca utilizator de magazin și subiectul datelor cu caracter personal pentru care se solicită o cerere de portabilitate.

(3) După verificarea prevăzută la alin. 2, compania trimite datele pe care le procesează pentru dvs. într-un format XML la adresa pe care o specificați.

 

Dreptul de a primi informații

Art. 15. Puteți solicita administratorului să vă informeze despre toți destinatarii cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal pentru care a fost cerută corectarea, ștergerea sau limitarea prelucrării. Administratorul poate refuza să furnizeze aceste informații dacă acest lucru nu ar fi posibil sau ar necesita eforturi disproporționate.

 

Dreptul la obiecții

Art. 16. Aveți dreptul să faceți obiecții în orice moment al prelucrării datelor cu caracter personal de către Administrator la care se referă la acesta, inclusiv în cazul în care acesta este procesat în scopuri de profilare sau marketing direct.

 

Drepturile dvs. de a încălca securitatea informațiilor dvs. personale

Art. 17. (1) În cazul în care Administratorul detectează o încălcare a securității datelor dvs. personale care pot prezenta un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, acesta vă va informa fără întârziere despre încălcarea și măsurile luate sau care urmează a fi luate .

(2) Administratorul nu este obligat să vă anunțe dacă:

 • a luat măsurile de protecție tehnică și organizatorică corespunzătoare cu privire la datele afectate de încălcarea securității;
 • a luat ulterior măsuri pentru a se asigura că încălcarea nu va duce la un risc ridicat pentru drepturile dumneavoastră;
 • notificarea ar necesita eforturi disproporționate.
 • Persoanele cărora li se furnizează informațiile dvs. personale

Art. 18. (1) În scopul prelucrării datelor personale și in oferitul serviciului în funcționalitatea completă și pentru a vizualiza interesele administratorul poate furniza date cu privire la aceste procesoare persoane:

Galiana Fashion-LTD, Ruse, BULGARIA, ul. Borisova No 56, BG206868685

Telefon: (031) 229 46 51, 229 54 13

E-mail: info@fashionchoice.eu

Site web: www.fashionchoice.eu

(2) Personalul de prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie să respecte toate cerințele legale  de securitate pentru prelucrarea și de stocare a datelor dvs. personale.

Art. 19. Administratorul nu vă transferă datele în țări terțe.

Art. 20. În caz de încălcare a drepturilor dumneavoastră în conformitate cu legea de mai sus sau aplicabile cu privire la protecția datelor cu caracter personal, puteți înainta o plângere Comisiei pentru protecția datelor cu caracter personal, după cum urmează:

 

Nume: Comisia pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal

Sediul și adresa de conducere: Sofia, c.p. 1592, B-dul “Prof. 2 Tsvetan Lazarov” nr. 2

Adresa pentru corespondenta: Sofia 1592, B-dul “Prof. 2 Tsvetan Lazarov” nr. 2

Telefon: 02 915 3 518

Site web: www.cpdp.bg

 

Art. 21. Vă puteți exercita toate drepturile de protecție a datelor dvs. personale prin intermediul formularelor anexate la aceste informații. Desigur, aceste formulare nu sunt obligatorii și puteți face reclamații în orice formă care conține o declarație despre aceasta și vă identifică ca deținător de date.

Art. 22. În cazul în care consimțământul se referă la un transfer, administratorul descrie posibilele riscuri pentru transferul de date către țări terțe în absența unei decizii privind o protecție adecvată și căi de atac adecvate.

 

Apendicele 1:

Formă de retragere a consimțământului în scopul procesării

Numele dvs. *: …………………….

Adresa de email pe care ați utilizat-o în magazinul electronic *: …………………….

Date de feedback (e-mail) *: …………………….

Catre

Galiana Fashion-LTD, Ruse, BULGARIA, ul. Borisova No 56, BG206868685

Telefon: (031) 229 46 51, 229 54 13

E-mail: info@fashionchoice.eu

Site web: www.fashionchoice.eu

 

Îmi retrag consimțământul de a procesa datele personale pe care le-am furnizat în scopul primirii unui buletin informativ, a unui anunț publicitar sau a altor materiale de marketing prin cunoașterea condițiilor de retragere a consimțământului în conformitate cu Informațiile obligatorii privind drepturile de confidențialitate ale datelor personale ale magazinului electronic.

În cazul încălcării drepturilor dvs. în temeiul legilor menționate mai sus sau în vigoare privind protecția datelor, aveți dreptul să depuneți o plângere la Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal după cum urmează:

 

Nume: Comisia pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal

Sediul și adresa de conducere: Sofia, c.p. 1592, B-dul “Prof. 2 Tsvetan Lazarov” nr. 2

Adresa pentru corespondenta: Sofia 1592, B-dul “Prof. 2 Tsvetan Lazarov” nr. 2

Telefon: 02 915 3 518

Site web: www.cpdp.bg

 

Apendicele 2:

Cereți “să fie uitat” – să ștergeți informațiile personale legate de mine

Numele dvs. *: …………………….

Adresa de email pe care ați utilizat-o în magazinul electronic *: …………………….

Date de feedback (e-mail) *: …………………….

Catre

Galiana Fashion-LTD, Ruse, BULGARIA, ul. Borisova No 56, BG206868685

Telefon: (031) 229 46 51

Telefon: (031) 229 46 51, 229 54 13

E-mail: info@fashionchoice.eu

Site web: www.fashionchoice.eu

 

Toate datele personale colectate, procesate și stocate furnizate de mine sau de terțe părți care sunt legate de mine, în conformitate cu identificarea identificată, trebuie sa fie șterse din bazele dvs. de date.

Declar că sunt conștient de faptul că unele sau toate datele mele cu caracter personal pot continua să fie procesate și stocate de către operator în scopul îndeplinirii obligațiilor sale legale.

În cazul încălcării drepturilor dvs. în temeiul legilor menționate mai sus sau în vigoare privind protecția datelor, aveți dreptul să depuneți o plângere la Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal după cum urmează:

 

Nume: Comisia pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal

Sediul și adresa de conducere: Sofia, c.p. 1592, B-dul “Prof. 2 Tsvetan Lazarov” nr. 2

Adresa pentru corespondenta: Sofia 1592, B-dul “Prof. 2 Tsvetan Lazarov” nr. 2

Telefon: 02 915 3 518

Site web: www.cpdp.bg

 

Apendicele 3

Cerere de transferabilitate a datelor cu caracter personal

Numele dvs. *: …………………….

Adresa de email pe care ați utilizat-o în magazinul electronic *: …………………….

Date de feedback (e-mail) *: …………………….

Catre

Galiana Fashion-LTD, Ruse, BULGARIA, ul. Borisova No 56, BG206868685

Telefon: (031) 229 46 51, 229 54 13

E-mail: info@fashionchoice.eu

Site web: www.fashionchoice.eu

 

Vă solicit ca toate datele personale referitoare la mine colectate, procesate și stocate în bazele dvs. de date să fie trimise în format XML pentru:

e-mail: …………………….

Administrator care primește date: …………………….

Nume: …………………….

Numărul de identificare (CUI): …………………….

E-mail: …………………….

În cazul încălcării drepturilor dvs. în temeiul legilor menționate mai sus sau în vigoare privind protecția datelor, aveți dreptul să depuneți o plângere la Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal după cum urmează:Nume: Comisia pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal

Sediul și adresa de conducere: Sofia, c.p. 1592, B-dul “Prof. 2 Tsvetan Lazarov” nr. 2

Adresa pentru corespondenta: Sofia 1592, B-dul “Prof. 2 Tsvetan Lazarov” nr. 2

Telefon: 02 915 3 518

Site web: www.cpdp.bg

 

Apendicele 4

Cerere de corectare a datelor

Numele dvs. *: …………………….

Adresa de email pe care ați utilizat-o în magazinul electronic *: …………………….

Date de feedback (e-mail) *: …………………….

Catre

Galiana Fashion-LTD, Ruse, BULGARIA, ul. Borisova No 56, BG206868685

Telefon: (031) 229 46 51, 229 54 13

E-mail: info@fashionchoice.eu

Site web: www.fashionchoice.eu

Furnizați următoarele date cu caracter personal pe care le colectați, procesați și stocați furnizate de mine sau de terțe părți care sunt legate de mine pentru a fi corectate după cum urmează:

Detalii care trebuie corectate:

…………………………………………..

Vă rugăm să corectați după cum urmează:

…………………………………………..

În cazul încălcării drepturilor dvs. în temeiul legilor menționate mai sus sau în vigoare privind protecția datelor, aveți dreptul să depuneți o plângere la Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal după cum urmează:

Nume: Comisia pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal

Sediul și adresa de conducere: Sofia, c.p. 1592, B-dul “Prof. 2 Tsvetan Lazarov” nr. 2

Adresa pentru corespondenta: Sofia 1592, B-dul “Prof. 2 Tsvetan Lazarov” nr. 2

Telefon: 02 915 3 518

Site web: www.cpdp.bg

 

Informații obligatorii privind drepturile persoanelor fizice de a proteja datele cu caracter personal

Informații despre compania care procesează datele dvs.:

Galiana Fashion-LTD, Ruse, BULGARIA, ul. Borisova No 56, BG206868685

Telefon: (031) 229 46 51, 229 54 13

E-mail: info@fashionchoice.eu

Site web: www.fashionchoice.eu